ETTEVALMISTUSED REGATTIDEKS

Alates 2020 aastast toimuvad kõik PJK regatid ORC arvestuses.
ORC teemaga on võimalus viia end kurssi ORC ametlikul kodulehel - www.orc.org

1. Purjetamisvõistlused

Avame hooaja 01.05.21 kell 12.00 lipuheiskamisega järgides piirangutest tulenevaid nõudeid. Avamisest tehakse facebook live ülekanne.

Purjetamise regatid toimuvad vastavalt võistluskalendrile ja võttes arvesse purjetamisvõistluste läbiviimise juhendit COVID-19 tingimustes.

PS! Alates 03.05.2021:

-       välistingimustes on lubatud spordivõistlused ning spordi- ja liikumisüritused üksnes juhul, kui osalejate arv koos korraldajatega ei ole rohkem kui 150 isikut, kes on jaotatud kuni 10 isikulistesse rühmadesse ning tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega ja ürituse korraldaja tagab, et osalejad ei viibi ürituse toimumise kohas ajavahemikus kella 21.00 kuni 06.00

-       Registreerumine võistlustele, võistlusteadete avaldamine ja tulemuste avaldamine toimuvad täielikult e-keskkonnas.

-       Võistluste avamine ja autasustamine toimuvad sadamas kesksel kohal, kusjuures võistlejad jälgivad sündmust hajutatult.

-       Kaldal, võistlusalal ja siseruumis võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirangut ei kohaldata võistlejate osas võistluste ajal ning kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada.

-       Võistluse eel ja järel toitlustatakse võistlejaid vajaduse korral vabas õhus, järgides Terviseameti soovitusi.

Tutvu täispika juhendiga EJL kodulehel.

Võistlustele registreerimine ja tulemuste kajastamine PEAB vastavalt juhendile olema täielikult e-keskkonnas! Pärnu Jahtklubi võistlused e-keskkonnas Manage2Sailis on leitavad SIIT. Palume kõikidel meeskondadel eelnevalt vormistada endale konto Manage2Sail keskkonda. Kes ei ole veel Manage2Sail keskkonda kasutanud, siis ülevaatliku õppevideo leiate SIIT.

Kui kellelgi on küsimusi või vajab abi konto loomisega või keskkonna kasutusega, siis võib julgelt ühendust võtta Külli Martinsoniga telefonil 5531347. Ärge jätke konto loomist viimasele minutile!

AMSERV TOYOTA PÄRNU LINNA LAHTISTE MEISTRIVÕISTLUSTE SARJA JUHEND AVAMEREL

Purjetamise võistlusreeglid on alates käesolevast aastast uuenenud. Purjetamise võistlusreeglid 2021-2024


2. Jahtide kaalumine

Kõik võistlevate jahtide omanikud, kellel on soov kaaluda jahti, siis andke oma soovist teada

raiko.lehtsalu@jahtklubi.ee hiljemalt 03.05.2021.

Iga jahiomanik vastutab ise andmete õigsuse eest. Jaht peab olema kaalumiseks viidud mõõtmistrimmi vastavalt Eesti Jahtklubide Liidu juhendile.

Kellel kaalumist ei ole vaja, saavad tellida muudatusteta mõõdukirjad.


3. Mõõdukirjade tellimine

Mõõdukirju saab tellida EJL kodulehel. Peame kinni tähtaegadest, et mitte ülekoormata mõõtjaid viimasel hetkel!

Uued mõõdukirjad on nõutud esimesest regatist alates. Kuna Manage2Sail keskkond ei arvesta eelmise aasta mõõdukirju, siis enam ei saa lubada kasutada Hermanni regatini eelmise aasta mõõdukirju. Erisus jääb nii, et kui mõõdukirja ei ole, saab võistlev jaht DNFi ja kui tuuakse käesoleva aasta mõõdukiri, siis uuendatakse andmed keskkonnas. Kuid seda erisust saab kasutada ainult kolmapäevaringidel kuni Hermanni regatini.

Purjetamine on turvaline!