Sadama eeskiri

Pärnu Jahtklubi sadama eeskiri

Pärnu Jahtklubi jahisadam on Pärnu jõel asuv väikelaevaomanikke ja harrastusmeresõitjaid teenindav jahisadam. Jahisadam on Sadamaregistris registreeritud Pärnu Jahtklubi jahisadamana.

Loe lähemalt:
Päˆrnu Jahtklubi sadama eeskiri

Pärnu sadama eeskiri

Eeskiri kehtib Pärnu sadama maa-alal ja akvatooriumis ning on kohustuslikuks täitmiseks kõigile Pärnu sadama maa-alal ja akvatooriumil tegutsevatele või viibivatele isikutele ning sadamat külastatavatele veesõidukitele, sõltumata nende lipuriigist.  Sadama pidajaks on AS Pärnu Sadam, kellele ülejäänud kaide omanikud (k.a. Pärnu Jahtklubi) on delegeerinud üldise ohutuse ja korrashoiu tagamise kohustuse Pärnu sadama maaalal ja akvatooriumil.

Loe lähemalt:
Pärnu Sadama eeskiri