tutvustus

Purjespordikool loodi Pärnu Jahtklubi juurde 2008. aastal. Purjespordikoolis on 2 treenerit ja 1 peatreener. Treenerid omavad vajalikku kvalifikatsiooni ning arendavad oma teadmisi ja oskuseid järjepidevalt.

Purjespordikool tegutseb aastaringselt. Kokku on koolil kasutada svertpaatidest Optimistid, Laserid, Zoom8, RS Fevad, Finn, 29er ja 28-jalane kiiljaht Fareast. Talvisel purjetamisel on noortel kasutada DN-id ja Ice-Optimistid.

PJK Purjespordikoolil on kaks õppekava: purjetamine ja jääpurjetamine. Mõlemas õppekavas on kolm taset: algõpe, õppetreening ja meisterlikkuse tase. Kõik tasemed haaravad teoreetilist, üldfüüsilist ja praktilist ettevalmistust. Loome õpilastele võimalused täiendada oma purjetamise oskuseid avamerejahtide meeskondades, osaledes kohalikel võistlustel, anname jätkusuutlikult edasi pikaajalistele kogemustele tuginevat tehnilist oskusteavet.

Õppeperiood aastas on 11 kuud ja see jaguneb 3 perioodiks: ettevalmistuseks, võistlus- ja ülemineku-perioodiks. Võistlusperioodil ja ettevalmistuse lõppfaasis toimuvad treeningud 3-6 korda nädalas ning ülemineku- ja talvisel ettevalmistusperioodil 3-6 korda nädalas. Õppe- programmi kuulub ka väikelaevajuhtide koolitus.