dokumendid

Ohutusnõuded veetreeningutel (.pdf)
Ohutusreeglid Pärnu Jahtklubi territooriumil (.pdf)  

PJK PURJESPORDIKOOLI ARENGUKAVA

1999. aastal koostati PJK sportliku purjetamise kontseptsioon. PJK purjetamiskontseptsiooni põhieesmärgiks on purjespordi järjepidevuse kindlustamine.

PJK Purjespordikooli eesmärgid perioodil 2014-2018:

 • purjetamise-, jääpurjetamise- ja meresõiduhuvilised saavad pädevat koolitust;;
 • purjespordi arenguks on loodud soodsad tingimused ;
 • vabariiklikel ning rahvusvahelistel võistlustel on võidetud medalid;
 • erinevad oma ala spetsialistid on kaasatud õppetöösse;
 • purjetamise õpetus on arvatud põhihariduskooli õppekavasse;
 • aastaks 2016. oleme jõudnud Eesti kolme parema purjespordikooli hulka;
 • toimub täiskasvanute merekoolitus;
 • hoolekogu ja juhatuse on aktiivselt kaasatud purjespordikooli tegevusse ja juhtimisse.

Eesmärkide saavutamiseks kavandatud tegevused:

 • korraldame ja organiseerime võistlusi;
 • korraldame ja osaleme ise aktiivselt klubi sportlikus ja kultuurilis-meelelahutuslikes tegevustes;
 • leiame noori ja andekaid purjetamishuvilisi noorte treeninggruppidesse;
 • propageerime purjetamist täiskasvanute hulgas, tekitamaks juurde uusi purjetamishuvilisi;
 • leiame toetajaid klubi eesmärkide elluviimiseks;
 • igasuguse (ka omavahelise) kommunikatsiooni parandamine ja tegevuste aktiivne kajastamine (sotsiaal)meedias;
 • detailse tegevuskava ja võistlusplaani koostamine enne hooaega;
 • jääpurjetamise tähtsuse osakaalu tõstmine, liitmine Eesti karikasarjaga (EJKL);
 • treenerite tööd tunnustatakse vastavalt saavutustele.

Loe täisteksti: MTÜ Pärnu Jahtklubi arengukava 2014-2018


PJK PURJESPORDIKOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLLID