dokumendid

Ohutusnõuded veetreeningutel (.pdf)
Ohutusreeglid Pärnu Jahtklubi territooriumil (.pdf)  

PJK PURJESPORDIKOOLI ARENGUKAVA

MTÜ PÄRNU JAHTKLUBI PURJESPORDIKOOLI EESMÄRGID

Purjetamise ja jääpurjetamise järjepidevuse kindlustamine, heade meretavade juurutamine noorte seas. Alaeesmärgid: Pärnu Jahtklubi on tunnustatuim purjespordikool Eestis.

Loe täisteksti:


PJK PURJESPORDIKOOLI PÕHIMÄÄRUS JA ÕPPEKAVA

PJK PURJESPORDIKOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLLID