LIIKMEKS SAAMINE

Pärnu Jahtklubi liikmeks kandideerija esitab juhatusele kirjaliku, vähemalt kolme 5-aastase staažiga klubiliikme soovitusega avalduse. Tutvuge protseduurireeglitega.


Klubi juhatusel on õigus määrata kandidaadiaeg.
Kandidaadiks vastuvõtmise tasu 65 €

Kandidaadiajaks on kuni üks jooksev aasta.
Liikmeks astumise tasu 65 €

PJK liikmeavaldus (.xls-fail)
PJK liikmeavaldus (.pdf-fail)