Väikelaevajuhi kursuse materjalid


VÄIKELAEVA EHITUS:

COLREG JA CEVNI:

RAHVUSVAHELINE SIGNAALKOOD:

OHUTUS VÄIKELAEVAS:


SEADUSANDLUS:
Kursuse sisu ja eesmärk
1. Nõuded väikelaevajuhi väljaõppele
2. Väikelaevajuhi tunnistuse vorm
Rahvusvahelised reeglid
3. Meresõidualane rahvusvaheline koostöö
4. CEVNI täielik tekst
5. EBA ja CEVNI
6. CEVNI kehtivus riikide ja peatükkide kaupa
7. Soome siseveed
8. Ufs_A_en Rootsi meresõidu reeglid
Meresõiduga seonduv
9. Meresõiduohutuse seadus 2023
10. Laevatatavatel sisevetel liiklemise kord
11. Laevaliikluse korraldamise süsteemi piirid ja teadete esitamise kord 2022
12. Väikelaeva ja jeti tehnilise ülevaatuse kord 2022
13. Nõuded väikelaeva varustusele, määrus
14. Nõuded VL varustusele_lisa
Väikelaeva registreerimine
15. Liiklusseadus
16. Väikelaeva, alla 12-meetrise kogupikkusega laeva ja jeti registreerimise eeskiri
17. Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seadus
18. Laeva nime laevale kandmise korra kinnitamine
Meretavad
19. EJL lippude ja vimplite kandmise eeskiri
20. Useful Information Finland 2022
21. Useful Information Sweden 2019
Sadamad
22. Sadamaseadus 2023
Riigipiir
23. VL sisenemise ja väljumise kord
Keskkond
24. Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
25. Veeseadus 2023
26. Veesõiduki kasutamise nõuded
27. Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine
28. IMO keskkonnaalased konv
29. MARPOL IMO
30. MARPOL Eestis
31. MARPOL lisa V
32. HELCOM Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioon
33. Rootsi keskkond