Aluse Deklaratsioon

Aluse Andmed

Kapten

Kontaktisik (kui kapteniga kontakti ei saa)

Maksja

Soovin kasutada PJK sadama teenuseid 2018-2019 aastal järgnevalt:

Kaikohta navigatsioonil perioodil (1.mai - 31. oktoober 2018)
Kaikohta navigatsioonil perioodil
Kohta staapelplatsil perioodil (1.november - 30.aprill 2019)
Soovin tõsteteenust PJK'lt (2018. aasta kevadel)
Soovin tõsteteenust PJK'lt (2018. aasta sügisel)