Aluse DeklaratsioonSpikker


1. Täitke kõik väljad kus on "*"

2. Vajutage nupule "Genereeri pdf" (teie vastus salvestatakse ja teile salvestatakse arvutisse aluse deklaratsiooni pdf)

3. Allkirjastage salvestatud pdf oma arvutis

4. Vajutage nupule "Saada allkirjastatud deklaratsioon"

5. Avanevas aknas vajutage nupule "Otsi fail" ja lisage sinna allkirjastatud deklaratsioon (.bdoc lõpuga fail)

6. Vajutage nupule "Lae üles"

Aluse Andmed

Kapten

Kontaktisik (kui kapteniga kontakti ei saa)

Maksja

Soovin kasutada PJK sadama teenuseid 2019-2020 aastal järgnevalt:

Kaikohta navigatsioonil perioodil (1.mai - 31. oktoober 2019)
Kaikohta navigatsioonil perioodil
KIILPLOKI hoiustamine navigatsiooni perioodil (1.mai - 31.oktoober 2019)
Kohta staapelplatsil perioodil (1.november 2019 - 30.aprill 2020)
Soovin tõsteteenust PJK'lt (2019. aasta kevadel)
Soovin tõsteteenust PJK'lt (2019. aasta sügisel)