juhatus ja toimkonnad

Kontakt: juhatus@jahtklubi.ee

Kommodoor:

Alari Akermann

Asekommodoor:
Erki Melts

Juhatuse liikmed:
Tiit Lepp
Valdar Tamm
Kati Rahnel
Kristjan Mugra
Egon Elstein

TOIMKONNAD

Regatitoimkond

Alari Akermann
Sven Feofanov
Jüri Sõber
Joel Kukk
Olavi Post
Raiko Lehtsalu
Erki Melts

Toimkonna tegevus: täiskasvanute purjatamise edendamine, regatikalendrid, regati formaadid, võistlusklassid, võistlusgrupid

Kaptenite ja reederite koda:
Alari Akermann

Toimkonna tegevus: saada ja anda informatsiooni klubi purjetajatele, kaptenitele ja reederitele

Kultuuri- ja kommunikatsiooni toimkond (sh. ajalugu ja kroonika)
Tiit Lepp
Marit Murd
Jüri Sõber
Valdor Telve
Külli Martinson
Raiko Lehtsalu
Toimkonna tegevus: klubi ürituste planeerimine ja läbiviimine, kommunikatsiooni arendamine ja materjali arhiveerimine, klubi ajaloo kogumine ja kirjastamine

Koolitustoimkond
Erki Melts
Valdor Telve
Enn Rähn
Raiko Lehtsalu
Toimkonna tegevus: täiskasvanute koolituse arendamine, sh. väikelaeva kursus, purjetamiskoolitus, raadioside koolitus

Arendustoimkond
Indrek Ilves
Valdar Tamm
Väino Hallikmägi
Tiit Lepp
Raiko Lehtsalu
Toimkonna tegevus: klubi arendusprojektide planeerimine ja eestvedamine, rahastuse planeerimine ja uute rahastusallikate leidmine. Arengukava ja tegevuskava planeerimine.

Aukohus
Teet Kurs
Vello Tarem
Rait Maruste
Janno Simm (asendusliige)

Revisjoni komisjon
Peeter Volkov
Anneli Lepp
Raiko Gustavson

NB! Järgmised valimised toimuvad 2025. aastal

Kuulumine ühendustesse

Eesti Jahtklubide Liit
Eesti Jääpurjetamise Liit
Eesti Optimist Klassi Liit

Eesti Väikesadamate Arenduskeskus
Ühendus Hoia Eesti Merd