KOOSTÖÖ

Koostöö Pärnu Jahtklubi Purjespordikooli, Raeküla Kooli ja Pärnu Linna vahel

Koostöös Pärnu Jahtklubi Purjespordikooli, Raeküla Kooli ja Pärnu Linna vahel on võimaldanud Raeküla Kooli 4. klassi õpilastel saada purjespordikooli kogenud treenerite käe all oma esimesed purjetamiskogemused. Raeküla Kooli 4. klasside õpilastel on kehalise kasvatuse tundide raames võimalus tutvuda purjetamise algtõdedega, saada teadmised veeohutusest ning peamistest merel, veekogul kehtivatest reeglitest. Iga kursuse lõpus toimub arvestus, kus õpilane saab võimaluse näidata õpitut purjetades ise optimisti paadiga ümber pöördemärkide. Purjetamistunnid toimuvad septembrikuus ja maikuus, mil igal nädalal on õpilastel topelttunnid Pärnu Jahtklubis, kokku 16 tundi. Tunni esimeses pooles toimub teoreetiline õppetöö õppeklassis, millele järgneb praktiline õpe Jahtklubi akvatooriumil.