ARENGUKAVA

Pärnu Jahtklubi VISIOON 2025

Aastal 2025 on Pärnu Jahtklubi Eesti parim merenduskeskus tuues üha enam inimesi purjetamise juurde.

Merenduskeskus hõlmab endast klubi terviklikku arengut – purjesporti, purjespordikooli arengut, väljapaistvaid saavutusi purjespordikoolis ja avamerepurjetamises, purjetamise populaarsuse kasvatamist, purjetamise ja merekultuuri tutvustamist ning kvaliteetseid sadama teenuseid, mille kaudu on Pärnu Jahtklubi kasvatanud nii reederite arvu kui ka sadamat külastanud külalisjahtide arvu.

Pärnu Jahtklubi MISSIOON

Klubi liikmete ja valdkonna huviliste ühendamine ning tingimuste loomine merekultuuri arenguks läbi purjetamise – järelkasvu kasvatamine. Pärnu Jahtklubi Purjespordikooli õpilased saavutavad märkimisväärseid tulemusi purjespordi võistlustel.

Mittetulundusühing Pärnu Jahtklubi visiooni elluviimiseks on määratletud aastaks 2025 tegevusvaldkondade lõikes strateegilised eesmärgid:

1. MTÜ Pärnu Jahtklubi klubilise tegevuse eesmärgid;
2. MTÜ Pärnu Jahtklubi purjespordikooli eesmärgid;
3. MTÜ Pärnu Jahtklubi arendus– ja majandustegevuse eesmärgid.
Strateegiliste eesmärkide elluviimiseks on koostatud ka käesoleva dokumendi Lisa nr 1 (mittetulundusühingu Pärnu Jahtklubi arengukava elluviimise tegevuskava).

Loe täisteksti: