ARENGUKAVA

PÄRNU JAHTKLUBI ARENGUKAVA

Pärnu Jahtklubi on Eestis üks pikima ajalooga jahtklubisid, mis asutati aastal 1906. aastal ning kus on üle 200 liikme. Mereturismi arendamine Läänemere piirkonnas seab Pärnu jahisadamale järjest suuremaid nõudmisi. Oluline on pakutavate teenuste ja teeninduse kvaliteet, sest oma geograafilise asukoha tõttu jääb Pärnu mereturistide liikumisteedest mõnevõrra kaugele. Et tagada sadama teenuste kvaliteet ning suurendada sadama atraktiivsust vajab PJK olulisi investeeringuid nii sadama laiendamisse kui sadamahoone renoveerimisse.

Arengukava koostamise eesmärgiks oli määratleda Pärnu Jahtklubi kolme peamise tegevusvaldkonna: jahisadama haldamise ja mereturismi, purjetamise ning klubilise tegevuse arengusuunad. Arengukava koostamisse kaasati nii jahtklubi juhatus kui jahtklubi liikmeid. Sisuline töö toimus töörühmades, kus püüti määratleda Pärnu Jahtklubi peamised kitsaskohad ning leida võimalikke lahendusi.

Loe täisteksti: