Anna panus Jahtklubi arengus

Hea klubiliige!
Kui oled huvitatud jahtklubide toimkondade töös kaasa lööma ja panustama tegevuse eesmärkide seadmisesse ning tegevuskava koostamisse, siis nüüd on aeg käsi tõsta
Kui Sinu süda soovib panustada:
1. klubielu korraldamisel ja avalikkuse teavitamises, siis võta ühendust Maritiga, marit.persona@gmail.com;
2. täiskasvanute koolituse programmi välja töötamisse, siis võta ühendust Valdoriga: valdor.telve@gmail.com
3. regattide korraldamisse, ajakava ja prioriteetide määratlemisse, siis võta ühendust Alariga: alari.akermann@gmail.com
4. Kui Sinu südame asi on Pärnu Jahtklubi ajaloo säilitamine ning jäädvustamine, siis võta ühendust ajalootoimkonna juhi Külliga, kyllim66@hotmail.com.
5. Kui tunned, et Sul on veel jaksu ja tahtmist läbi mõelda Pärnu Jahtklubi arenguks vajalikud investeeringud, ning investeeringute prioriteetide järjestus, siis kirjuta Annelile anneli.lepp1@gmail.com
Koos koostame Pärnu Jahtklubi pikemaajalised plaanid ja tegevuskava. Arvesta lisaks ka mõningase ajakuluga! Et plaanid ja tegevused kirja saada tuleb meil mõned korrad ka kokku saada.
Anna endast märku hiljemalt 15. jaanuariks!
Pärnu Jahtklubi juhatus