Covid-19 informatsioon PJK korraldatavatel üritustel

Üldine

Lähtudes Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020 korraldusest nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ ning selle korralduse muutmise 30.07.2021 korraldusest nr 270 ja 06.08.2021 korraldusest nr 279 on alates 9. augustist 2021 sportimine, treenimine, huvitegevus, huviharidus, spordivõistluste ning spordi- ja liikumisürituste (edaspidi ka tegevus) lubatud kas kontrollimata tegevusena või kontrollitud tegevusena.

Vastavalt osalejate arvule otsustab ürituse korraldaja kas on tegemist kontrollimata või kontrollitava üritusega vastavalt - Covid-19 käitumisjuhend sporditegevuse korraldajatele alates 9. augustist 2021.

Sel aastal toimuvad PJK regatid, koolitused, klubiõhtud, mälumängud jm korraldatavad sündmused piirangute tõttu erandlikes oludes. Korraldajad järgivad nimetatud Eesti valitsuse kehtestatud reegleid. Kui üritustel osalejate arv tõotab tulla suurem, kui valitsuse korralduses sätestatud, saab üritused toimuda ainult juhul, kui korraldajad rakendavad täiendavaid asjakohaseid meetmeid ja kõik osalejad järgivad neid.  

Kes saavad osaleda kontrollitud üritustel:

Osalejatel on õigus osaleda sündmusel, kui nad vastavad ühele järgmistest tingimustest:

1.   on läbi põdenud COVID-19 haiguse või läbinud vaktsineerimiskuuri ja esitab EL sertifikaadi selle tõestuseks;

2.   esitab ühe järgmistest negatiivse testi tunnistustest:

a.   48h varem tehtud antigeeni kiirtesti;

b.   72h varem tehtud PCR-testi.

3.   on alla 18 aastane.

Testimine kohapeal

Kohapeal testimiseks peab antigeeni kiirtest olema osalejal endal kaasas. Test viiakse läbi meditsiiniharidusega inimese juuresolekul.

Kuidas?

·         Korraldajad paluvad kõigil osalejatel võistlusbüroos registreerimise ajal või üritusele sisenedes esitada kehtivad sertifikaadid või negatiivse testitulemuse;

·         Osalejad, kes ei ole täielikult vaktsineeritud ja osalevad negatiivse testi tunnistuse alusel, peavad üritusele sisenedes esitama kehtiva *testitõendi;

·         Korraldajad saavad igal hetkel ürituse ajal kontrollida testi kehtivust ja eemaldada isiku sündmuselt.

Keda peetakse vaktsineerituks või sellega võrdseks

1)   Isik on läbinud *Covid-19 vaktsineerimiskuuri vähem kui aasta tagasi;

2)   Inimene on Covid-19 haigusest paranenud ja saanud ühe annuse vaktsiini vähem kui aasta tagasi;

3)   Inimene on Covid-19-st taastunud vähem kui 180 päeva tagasi.