EJL asus looma kohtunike ja võistlusametnike ühtset süsteemi

Võistlusametnike arengu korraldamine Eesti purjetamises. Purjetamine on keeruline spordiala nii tehniliselt kui ka korralduslikult. Pidevalt arenevate tehniliste ja materiaalsete võimaluste tõttu on meie spordiala muutunud väga professionaalseks ning nõudlikuks eelkõige sportlaste suhtes. Tipp- ja heal tasemel sportlased ning nende treenerid on üldjuhul liiga heade teadmistega nii võistlusreeglitest kui ka võistluskorraldusest. On ilmselge,et sellega vastavalt peavad arenema ka purjetamisvõistluse läbiviiv kaader – kohtunikud,võistlusametnikud. Peame tunnistama,et selline struktuur ja pidevat arengut tagav ametnikesüsteem täna Eesti purjetamises puudub.