Hooaja avamine ja üldkoosolek

Sel aastal avame hooaja 01.05.21 kell 12.00 lipuheiskamisega järgides piirangutest tulenevaid nõudeid. Avamisest tehakse facebook live ülekanne, mis ka jäädvustatakse. Restoranis kaasamüük avatud alates 11.00.
 
Üldkoosolek on juhatuse otsusel edasi lükatud. Üldkoosoleku toimumise aeg teavitatakse peale piirangute lõppemist, võimalusel peetakse koosolek maksimaalselt kolme nädala jooksul peale piirangute lõpetamist.
 
Liikmemaks peab olema tasutud hooaja avamiseks -