Info Pärnu jõe kasutuse reguleerimise kohta Pärnu Linnavalitsusest

Pärnu Linnavalitsus on arutamas Pärnu jõe kasutuse reguleerimist kahe silla vahelisel alal. Nimetatud alale jääb sõude- ja aerutamiskanal.  

Kitsamalt toimub peamine sõudmine ja aerutamine Pärnu jõe sõude- ja aerutamiskanalis Pärnu linna piires kesklinna ja Papiniidu silla vahelises lõigus. Sõudekanali pikkus on 2000m ja aerutamiskanal on 1000m. Sõudjad ja aerutajad liiguvad jõel kuni 8 inimest mahutavate sportpaatidega, kuni 16 kohaga matkapaatidega ja 6-19m pikkuste sõudepaatidega. Sõudjate ja aerutajate minimaalne vajalik liikumislaius on 10-15m, vee sügavus peab olema minimaalselt 1m. Detailplaneeringu järgi peab sõudmine ja aerutamine olema jõe liiklust korraldades eelistatud seisus, vajadusel tuleb seada piiranguid muude veesõidukite liiklemiseks. Jõel liikumise piirangut võistluste ajal on probleemina välja toonud ka Pärnu linn. Detailplaneeringus on toodud soovitusena tulevikus ühildada aerutamiskanal sõudekanaliga, et jätta suuremad võimalused jõe kasutamiseks teistel eesmärkidel. Seda võimalust tuleb edaspidi kaaluda.

Pärnu jõge kasutavad ka erinevad huvisõidu alused, kelle huvid peavad olema arvestatud jõe kasutuse reguleerimisel. Selleks ootame huvilisi töögruppi, kes on valmis planeeringu protsessis osalema.

Palume anda teada oma huvist PJK tegevjuhil. 

Raiko Lehtsalu, 

+372 508 8493

raiko.lehtsalu@jahtklubi.ee