Jüri Sõber kutsub kokku kaptenite ja reederite koja

Kaptenite ja reederite koja kokkusaamine toimub 7. aprillil kell 19.00.

Arutatakse ja mõeldakse järgmistele teemadele:

  1. Jahtklubi arengu seis:

– mis tehtud

– mis plaanis

  1. ORC ja LYS meie klubis. Mis motiveeriks sõitma ORC Clubi?
  2. Muud purjetamishooaja eelsed küsimused.

Kõik huvilised on oodatud.