Koolituspäev: Väikesadama ärimudel spetsialisti pilguga

MTÜ EVAK viib koostöös Pärnu Jahtklubi, Saksamaa sadamateketi Im-Jaich ning Interreg projektiga Est-Lat 55 läbi koolituspäeva väikesadamate omanikele, arendajatele ning töötajatele. Koolituse eesmärgiks on tutvustada väikesadamate arendamise ja haldamisega tegelevatele huvilistele metoodikat, mille alusel töötada välja ja parandada sadama ärimudelit. Võttes konkreetseks näiteks Pärnu Jahtklubi, analüüsitakse spetsialistide juhtimisel väikesadama kliendivoogusid, teenuseid ning võimalusi sadama kasumlikkuse tõstmiseks.

Koolituse viivad läbi Hans Jaich ja Jens Masuch, koolitus toimub inglise keeles.

Vajalik on eelregistreerimine e-maili teel: jaano.martin.ots@jahtklubi.ee

Üritus Facebookis.