Lumi jahtidel

Pöörame tähelepanu, et tulemas on sula ja lumi muutub raskeks. Soovitame jahtidelt lumi maha lükata.