MTÜ Pärnu Jahtklubi üldkoosolek 07.05.2022

Eelmisel laupäeval toimus Pärnu Jahtklubis üldkoosolek ja hooaja avamine. Koosolekut viis läbi Väino Hallikmägi.
Väino tutvustas lühidalt eelarvet, eelarve täitmist ning juhatuse aruannet, samuti kinnitati 2021 aastaaruanne. 

Väino Hallikmägi tutvustas põgusalt ka 2022 aasta tegevuskava ja eelarvet. Tõi välja ka mõned punktid planeeritud tegevuskavast nagu:

Noorpurjetajate arv Purjespordikoolis on tõusutrendis ja aastaks 2022 kavandatakse kooli juba 80 õpilast. Laiendada Pärnu koolilaste merendusalast algõpet.

Parandada treeningvarustust, just svertpaatide- ja jääpurjekate näol.

Korraldada jätkuvalt regatte ja võistlusi. Purjespordikooli eesmärgiks on hoida kohta esikolmikus.

Uue suunana arendada ja edendada avamerepurjetamist, seda nii noorte kui ka täiskasvanute seas.

Eesmärgina toodi välja ka osalemist Jahtklubide Liidu töös.

Jätkuvad nii täiskasvanute purjetamiskoolitused, väikelaevajuhtide koolitused kui ka raadiosideoperaatori koolitused.

Lisakai ehk lainemurdja, mis oleks abiks A kaile ning annaks kaikohti juurde.

Jahtklubi tuntuse tõstmine. 

Uue jahi Fareast kasutamine ja rakendamine purjetamisoskuste kasvatamisel.

Hooaja avamisel võeti uute klubiliikmetena vastu Kristian Allikmaa, Laura Niit, Peeter Järvelaid, Raiko Gustavson, Tatiana Kaverina ja Erki Puls.

Uueks kommodooriks valiti Alari Akermann ja asekommodooriks Erki Meltsa.

Uude juhatusse kuuluvad Valdar Tamm, Tiit Lepp, Kati Rahnel, Kristjan Mugra ja Egon Elstein.

Revisjonikomisjoni koosseisu kuuluvad Anneli Lepp, Peeter Volkov ja Kristjan Gustavson.

Koosoleku lõpetas pidulik Jahtklubi lipu heiskamine endise kommodoori Väino Hallikmägi ja uue kommodoori Alari Akermanniga.

Pildistas Tiit Lepp ja pildid on leitavad siit: https://drive.google.com/drive/folders/1whJ7_K1RBtDOGcbaqnhQRgZpwnttvlXW

Suur aitäh kohalolijatele ning imelist purjetamishooaega!