MTÜ PÄRNU JAHTKLUBI ÜLDKOOSOLEKU KUTSE

MTÜ PÄRNU JAHTKLUBI LIIKMETE KORRALINE ÜLDKOOSOLEK TOIMUB 06.05.2017, ALGUSEGA KELL 16.00 LOOTSI 6, PÄRNU


PÄEVAKORD:
1. 2016. a. juhatuse aruanne, eelarve täitmine
2. Revisjonikomisjoni aruanne
3. 2016. a. aastaaruande kinnitamine
4. 2017. a. tegevuskava tutvustamine
5. 2017. a. eelarve tutvustamine
6. Uute liikmete pidulik vastuvõtmine

 
Päevakorra kohta täiendusi oodatakse kuni 28.04.2017. Materjalidega saab tutvuda klubis tegevjuhi juures.

 
AJAKAVA:
15.30 – 15.55 Registreerimine üldkoosolekule
16.00 – 17.55 ÜLDKOOSOLEK
18.00 – 18.30 Hooaja pidulik avamine koos lipu heiskamise ja Kommodoori tervitusega
Alates 18.30 soe saun, jätkub Klubiõhtu – 111. suvehooaja koosviibimine klubiruumis, muusikat mängib DJ Elmu Sadulsepp.

 
ÜLDKOOSOLEKU materjalid:
1. MTÜ Pärnu Jahtklubi 2016 eelarve täitmine koos seletuskirjaga
2. MTÜ Pärnu Jahtklubi juhatuse aruanne 2016
3. MTÜ Pärnu Jahtklubi majandusaasta aruanne 2016
4. MTÜ Pärnu Jahtklubi 2017 tegevuskava
5. MTÜ Pärnu Jahtklubi 2017 eelarve koos seletuskirjaga

 
Dokumendid on saadaval alates 28.04.2017 klubi koduleheküljel ja klubis tegevjuhi juures.

Palume koosoleku materjalidega tutvuda ja tekkinud küsimused esitada koosolekule eelneva töönädala jooksul e-mailile: raiko.lehtsalu@jahtklubi.ee

 
Ootame aktiivset osavõttu!
Väino Hallikmägi
Kommodoor
MTÜ Pärnu Jahtklubi juhatus