MTÜ PÄRNU JAHTKLUBI ÜLDKOOSOLEKU KUTSE

Koosoleku toimumise aeg 12.06 algusega kell 13.00.

NB: Oma osalemisest palume teavitada kirjalikult hiljemalt 11.06.2021
aadressil info@jahtklubi.ee.