Muudatused võistluskalendris

Seoses eriolukorraga oleme tühistanud maikuu regattidest Mai regati ja Kevadregati svertpaadipurjetajatele.
Avamereregattide osas hetkel muudatusi ei ole, ootame eriolukorra leevendusi.
VÕISTLUSKALENDER 2020