Parkimine Jahtklubi territooriumil

Palume klubi territooriumile autoga sisenedes järgida klubi kodukorda ja sadama eeskirja. Parkimiseks kasutada ellingu tagust hotelli parklat.

Seoses igapäevase lumesajuga on raskendatud autode poolt kinni tallatud lume ja soolalumise soga koristamine klubi esiselt alalt.

KODUKORD

5.   Klubi ruumide, territooriumi ja sadama kasutamine

5.1.         Klubi liikmetel on õigus kasutada Klubi territooriumi, vara ja sadamat. Sadama kasutamist reguleerib sadama kasutamise meelespea (lisa 1).

...

5.6.         Sõidukiga Klubi territooriumile pääsemiseks peab Klubi liige või Klubi lepingupartner omama väravapulti(kaarti), mille väljastab klubi administraator või tegevjuht.

5.7.         Lühiajaliseks sisenemiseks (laadimistööd vms) annab ühekordse loa Klubi tegevjuht või sadamakorrapidaja.

5.8.         Pikem kui 24 tunnine parkimine on lubatud ainult selleks vastavalt tähistatud kohtadel, kooskõlastatult Klubi tegevjuhi või sadamakorrapidajaga. Sõidukile tuleb sellisel juhul paigaldada nähtavale kohale Parkimiskaart, millele peab olema märgitud parkimise aeg ja kontaktisiku telefoni number. Auto võtmed on soovitav jätta hotelli administraatori kätte. Ilma loata pargitud sõidukid teisaldatakse ilma ette hoiatamata. Klubi pargitud sõidukite seisukorra eest ei vastuta.

....

5.10         Klubi juhatusel on õigus kehtestada vajaduse korral ajutine parkimise erikord.

SADAMA EESKIRI

1.10.     Liikluse ja parkimise korraldamine sadama maa-alal

1.10.1. Sadama kaidel ja ellingu esisel alal on liiklusvahenditega liiklemine ja lühiajaline parkimine (max 20 min) lubatud sadamas seisvate aluste teenindamiseks või treilerpaatide veeskamiseks, muudel juhtudel vaid sadama pidaja loal.

1.10.2. Sõidukite maksimaalne liikumiskiirus sadama maa-alal on 5 km/h.

1.10.3. Sadama maa-alal on sõidukite, paadikärude ja muude transpordivahendite parkimine lubatud selleks ettenähtud asfalteeritud parklas ellingu taga ja staapelplatsil.

Kodukord - https://jahtklubi.ee/jahtklubi/dokumendid/kodukord

Sadamaeeskiri - https://jahtklubi.ee/jahisadam/eeskiri


Iga samm on tervis!

Täname mõistva suhtumise eest!

Klubi tegevjuht