Pärnu Jahtklubi aukohtu reglement

Pärnu Jahtklubi Aukohus, koosseisus Rait Maruste, Teet Kurs ja Vello Tarem, võtsid oma koosolekul vastu Aukohtu töö reglemendi. Aukohtu reglement lisatud jahtklubi kodulehele - https://jahtklubi.ee/jahtklubi/dokumendid/aukohtu-reglement