Pärnu Jahtklubi territooriumi arendamine

Värske arendustoimkond alustas tööd 2016 a. mais. Peamine põhjus territooriumi arhitektuurse eskiisi loomiseks on Lootsi 1 omandamine ja Lootsi 6/8 võimalik laienemine. Juhatus töötas läbi varasemad materjalid ja koondas omad mõtted. Koostatud briifi esitleti üldkoosolekul oktoobris 2016. Koosoleku üldiselt positiivse tagasiside tuules suhtlesime arhitektide ning Arhitektide Liiduga. Rahalisi võimalusi silmas pidades formeerus otsus liikuda edasi ilma konkursita ja kaasata Riho Jagomägi, kes ka varasemate projektide autor. Eskiisprojekti leping, mis katab kogu territooriumit (lisatud), kirjutas Kommodoor alla käesoleval nädalal. Töö eeldatav maksumus 4800 eurot ja see kolmemõõtmelised eskiisid peaks valmima 1. juuniks. Eskiisi põhirõhk, ehk suurem täpsusaste on kaidel ja kallasrajal, kuna see on eeluduseks kogu kaldajoone veekasutusloa saamiseks. Viimane annab võimaluse osaleda sügiseses väikesadamate võrgustiku väljaarendamise meetmes. Territooriumi üldisel arendamisel on suur roll meie endi eluolu parendamisel, samas on see ka eelduseks edukal toetuse taotlemistel. Meetme eesmärk on reisimotivatsiooni loomine Eesti külastamiseks ja külastusaja pikenemiseks. Eskiisi alusel jätkub dialoog linnaga võimalike koostööteemade osas, millest nii klubil kui linnal oleks võita.

Margus Sameli arendustoimkonna nimel

Küsimused ja kommentaarid väga teretulnud. Palun helistage või kasutage klubi kinnist gruppi.