Põhjatragimistööd

Saadan teavituse seoses Pärnu lahel juulis/augustis toimuvate põhjatragimistööde toimumise algusest.

Esialgsete plaanide kohaselt on kavas alustada homme, st. 02.07 orienteeruvalt 10.00 paiku. Ilm nimetatud tegevuseks on soosiv.

Väljasõit toimub Japsi Kalasadamast, jannseni tn 36a, ning kalalaeva registris oleva alusega VLF-866 (allolevalt)

Laeval on järelveetav 13.5 kg kaaluv põhjatragi, mis on märgistatud punase ujupoiga mis liigub orienteeruvalt 50 - 60m kalalaevast tagapool.

Transektide pikkused ja täpne piirkond selguvad homsete tööde käigus, kuid ala jääb Pärnu linnapoolsest muulist Uulu timmkanali vahelisele alale, püüdes markeerida võimalikult täpselt TÜ Eesti Mereinstituudi poolt etteantud kordinaate.

Pärnu Keskranna tähistatud ujumisala juures mitte madalamal, kui seda tähistavate ujuvpoide servast (mitte ujumisalast)

Laev on varustatud GPS seadmega ning trajektoor ning kontrollitud ala on võimalik esitada taasloetavas vormis.

Laeval on püüniste/leitud materjali kogumiseks mõeldud konteiner ning hüdrauliline vints leitud vahendite veepinda tõstmiseks.

Kontakt: Madis Merirand +372 5029563