Regati meenete kogumine ajaloo tarbeks

Muhu Väina regati väärikas vanus ja ajalugu väärivad talletamist!
Eesti Meremuuseum on teinud regati korraldajatele ettepaneku avada Muhu Väina regati püsiekspositsioon Lennusadamas ja loomulikult on meil selle üle väga hea meel. Saame seda aga teha vaid purjetajate endi abiga. Kui teil on säilinud aegade jooksul kogunenud regati ja regati sümboolikaga seotud asju (märk, särk, trükis, kott jms) ning olete valmis neist regati ajaloo säilimise huvides loobuma, oleme teile selle eest juba ette tänulikud! Huvi ja võimaluse korral andke palun oma esemetest teada meiliaadressil info@muhuvain.eevõi tooge need regatti korraldavatesse klubidesse, et saaksime hakata ekspositsiooni ette valmistama.