Saku Kesknädalaring 2021 Purjetamisjuhiste muudatus nr. 5

18. august 2021

kell 9.30.

Võistluste programm:

Seoses väga tugeva tuulega jääb Kesknädalaring 18. augustil ära. 

Kesknädalaringi peavõistlusjuht Jüri Sõber, tel 505 3650