Sisenemine Jahtklubi territooriumile

Alates 01.02.2024 on vahetunud Jahtklubi tagumine tõkkepuu, mida saab avada nüüdsest mobiiltelefoniga. Senine süsteem koodi ja puldiga enam ei toimi.

Kõik klubiliikmed, kellel on vajadus siseneda autoga klubi territooriumile, andke teada sellest klubi tegevjuhile - raiko.lehtsalu@jahtklubi.ee

 

Territooriumile sisenemise ja parkimise kord on reguleeritud Pärnu Jahtklubi

Kodukorras:

5.   Klubi ruumide, territooriumi ja sadama kasutamine

5.1. Klubi liikmetel on õigus kasutada Klubi territooriumi, vara ja sadamat. Sadama kasutamist reguleerib sadama kasutamise meelespea (lisa 1).

5.2. Klubi liige ja lepinguline partner on kohustatud kasutama klubi vara heaperemehelikult.

5.3. Klubi liige ja lepinguline partner on kohustatud täitma sadamakorrapidaja, tegevjuhi ja kommodoori korraldusi seoses Klubi tegevuse korraldamisega. Samuti hüvitama Klubi kulutused, mis tulenevad sadamakorrapidaja, tegevjuhi või kommodoori antud korralduste või kodukorra eiramisest, arves märgitud suuruses ja tähtajal.

5.4. Klubi liige vastutab tema poolt klubi territooriumile kutsutud külaliste heaolu ja käitumise eest, samuti nende poolt tekitatud kahjude eest.

5.5. Klubi territooriumile kaasavõetud loomi ei tohi jätta järelvalveta.

5.6. Sõidukiga Klubi territooriumile pääsemiseks peab Klubi liige või Klubi lepingupartner omama väravapulti(kaarti), mille väljastab klubi administraator või tegevjuht. Alates 2024 asendab pulti mobiiltelefon.

5.7. Lühiajaliseks sisenemiseks (laadimistööd vms) annab ühekordse loa Klubi tegevjuht või sadamakorrapidaja.

5.8. Pikem kui 24 tunnine parkimine on lubatud ainult selleks vastavalt tähistatud kohtadel, kooskõlastatult Klubi tegevjuhi või sadamakorrapidajaga. Sõidukile tuleb sellisel juhul paigaldada nähtavale kohale Parkimiskaart, millele peab olema märgitud parkimise aeg ja kontaktisiku telefoni number. Auto võtmed on soovitav jätta hotelli administraatori kätte. Ilma loata pargitud sõidukid teisaldatakse ilma ette hoiatamata. Klubi pargitud sõidukite seisukorra eest ei vastuta.

5.9. Kaherattalised sõidukid (jalgrattad, mopeedid, mootorrattad) on lubatud parkida  selleks vastavalt tähistatud kohtades.

5.10 Klubi juhatusel on õigus kehtestada vajaduse korral ajutine parkimise erikord.

Sadama Eeskirjas:

1.10.     Liikluse ja parkimise korraldamine sadama maa-alal

1.10.1. Sadama kaidel ja ellingu esisel alal on liiklusvahenditega liiklemine ja lühiajaline parkimine (max 20 min) lubatud sadamas seisvate aluste teenindamiseks või treilerpaatide veeskamiseks, muudel juhtudel vaid sadama pidaja loal.

1.10.2. Sõidukite maksimaalne liikumiskiirus sadama maa-alal on 5 km/h.

1.10.3. Sadama maa-alal on sõidukite, paadikärude ja muude transpordivahendite parkimine lubatud selleks ettenähtud asfalteeritud parklas ellingu taga ja staapelplatsil.