Tähelepanu lõbusõidulaevaga liiklemisel eriolukorra ajal ja nende piirikontroll

Edatsame teile Politsei ja Piirivalve palvel alloleva informatsiooni:

Lõbusõidulaeva juht peab lõbusõidulaeva saabumisest Eestisse (riigipiiri ületamisest) informeerima kõige lähema sadama politseiasutust (Tallinna kordon +372 619 1260) või sadama ametiasutust, kes informeerib kõige lähemat sadama politseiasutust vähemalt üks tund enne sadamasse saabumist või väljumist. Politsei teostab piirikontrolli väljakutsel.

Lõbusõidualus peab Eestisse saabumisel (üle riigipiiri) suunduma rahvusvaheliseks liikluseks avatud sadama piiripunkti kuna ajutiselt on taastatud sisepiiril piirikontroll[1]. Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid on leitavad Riigi Teatajast https://www.riigiteataja.ee/akt/101062018007. Politseil on õigus riigipiiri valvamisel kontrollida merel kõiki aluseid piirireziimi ja eriolukorra nõuete tagamiseks. Kõik kes ületavad territoriaalmere piiri (sõltumata suunast) kuuluvad piirireziimi kontrolli alla.

Tutvu enne merele minekut eriolukorra juhi korraldusega liikumispiirangu kehtestamisest pärast riigipiiri ületamist https://www.riigiteataja.ee/akt/326032020009. Välisriiki ei ole soovitav minna. Enne sadamast väljumist tee selgeks, kas välisriik lubab sinul oma riiki siseneda (üldjuhul praegu keegi ei luba riiki sisenemist vaid erandjuhul).

Isikut, kellele ei laiene eriolukorra juhi korraldusega liikumispiirangu kehtestamise erandid riigipiiri ületamisel, ei lubata Eestisse (näiteks soomlane soovib tulla hooldama oma väikealust).

Eestis viibivad isikud võivad Eesti vetes oma alustega harrastada lõbusõitu. Peab arvestama üldiste Eestis kehtivate piirangutega, mis on kehtestatud seoses koroonaviiruse leviku tõkestamisega. Lõbusõidualusel on soovitatav viibida ainult ühe perekonna liikmetel või siis järgida 2+2 reeglit. Haigustunnustega isikutel mitte minna merele.

Lõbusõidualustega sõitmisel tuleb järgida eriolukorra juhi korraldust Saaremaa, Hiiumaa, Vormsi, Ruhnu ja Muhu valla ning Manija saare territooriumil liikumisvabaduse piirangute kehtestamise kohta https://www.riigiteataja.ee/akt/316032020004

Eelpool loetelu ei ole ammendav ja võib täieneda. Selleks loe lisaks eriolukorra kohta kehtestatud reegleid: https://www.riigiteataja.ee/viitedLeht.html?id=7

Täiendavate küsimuste korral saab kontakti Politsei- ja Piirivalveametiga aadressil ppa@politsei.ee.

Lugupidamisega,

Merily Must

Sadamate järelevalve osakonna juhataja

Veeteede Amet