Üldkoosoleku kutse ja päevakord

MTÜ PÄRNU JAHTKLUBI ÜLDKOOSOLEKU KUTSE
MTÜ PÄRNU JAHTKLUBI LIIKMETE ÜLDKOOSOLEK TOIMUB
29.05.2020, ALGUSEGA KELL 18.00 LOOTSI 6, PÄRNU

PÄEVAKORD:

1.     2019. a. juhatuse aruanne, eelarve täitmine
2.     Revisjonikomisjoni aruanne
3.     2019. a. MTÜ Pärnu Jahtklubi aastaaruande kinnitamine
4.     2020. a. tegevuskava ja eelarve tutvustamine
5.     Uute liikmete tutvustamine
6.     PJK võistluspurjetamise/purjetajate toetamise fondi tutvustamine

AJAKAVA:

17.30 - 17.55 Registreerimine üldkoosolekule
18.00 - 19.55 ÜLDKOOSOLEK

ÜLDKOOSOLEKU materjalid:

1.     MTÜ Pärnu Jahtklubi juhatuse tegevusaruanne 2019
2.     MTÜ Pärnu Jahtklubi 2019 eelarve täitmine koos seletuskirjaga
3.     Revisjonikomisjoni aruanne
4.     MTÜ Pärnu Jahtklubi majandusaasta aruanne 2019, audiitori märgukiri juhtkonnale ja
  PJK Haldus OÜ majandusaasta aruanne
5.     MTÜ Pärnu Jahtklubi 2020 tegevuskava
6.     MTÜ Pärnu Jahtklubi 2020 eelarve koos seletuskirjaga
7.     PJK võistluspurjetamise/purjetajate toetamise fondi reglement

Dokumendid on saadaval alates 22.05.2020 klubi koduleheküljel. Palume koosoleku materjalidega tutvuda ja tekkinud küsimused esitada koosolekule eelneva töönädala jooksul e-mailile: raiko.lehtsalu@jahtklubi.ee


Ootame aktiivset osavõttu!
Väino Hallikmägi
Kommodoor
MTÜ Pärnu Jahtklubi juhatus