Veetee sulgemine Pärnu jõel

Pärnu linna uue silla ehitustööde läbiviimiseks ning sellega seotud ohutuse tagamiseks kehtestatakse veetee liikluspiirang ehitusvööndis 5 päevaks ajavahemikul alates 19.08.2024 kuni 30.08.2024. Laiem ajavahemik on vajalik, kuna ehitustegevuseks veeteel liiklemise sulgemise täpne sobiv ajavahemik sõltub ilmastikuoludest. Veetee liikluspiirangu kehtestamine on oluline silla ehitustööde järgmiste etappide läbiviimiseks.

Veetee liikluse sulgemine on põhjendatud, kuivõrd võimaldab viia uue silla ehitustöid ellu nii, et nendega ei seata ohtu veeteel liiklejaid. Ehitustööd on ehituse töövõtulepingu täitmiseks vajalikud ning arvestades avalikku huvi ka selgelt põhjendatud, mistõttu on veetee liikluse sulgemine ka otstarbekas ning mõistlik. Kuivõrd veetee sulgemisega seotud ehitustööde elluviimine on vahetult mõjutatud ilmastikuoludest, on mõistlik ja otstarbekas sulgeda liiklemine Pärnu jõe piirkonnas kuni viieks päevaks antud ajavahemiku jooksul. See tähendab, et veetee liiklust on lubatud sulgeda kuni viieks päevaks ja üksnes nimetatud 12 kalendripäevase ajavahemiku jooksul.

Skeem: https://parnu.ee/uudised/uudised-koik/liikluskorralduse-teetoode-teated/6494-19-augustil-suletakse-joel-silla-ehitusvoeoendis-veetee-liiklus