Võistlusjuhtide ja võistlussekretäride koolitused toimuvad e-seminaride vormis

Tulenevalt Eestis seoses koroonaviirusega kehtivast eriolukorrast toimuvad võistlusjuhtide ja võistlussekretäride koolitused e-seminaride vormis. E-seminarid leiavad aset järgmistel kuupäevadel:
võistlusjuhid 28.-29.03.2020; info ja registreerimine
võistlussekretärid 04.-05.04.2020; info ja registreerimine
Osalemiseks on koolitataval vajalik arvuti ja internetiühenduse olemasolu.
Võistlusametniku testi sooritamine toimub vastava kategooria koolituse lõpus ning samuti elektroonilises vormis. Testile registreerimine.