Lühikirjeldus:

Pärnu Jahtklubi väikesadama konkurentsivõimelisemaks muutmine läbi tehnilise infrastruktuuri parendamise ning teenuse kvaliteedi tõstmisele. Väikesadama turvalisemaks muutmine, tõstekai ehitamine, portaalkraana soetamine, külaliskohtade juurde loomine ning kaldakindlustuse ehitamine.

Eesmärk:

Pärnu Jahtklubi jahisadama arendamine Liivi lahe piirkonna arvestatavaimaks turismisihtkohaks. Jahisadama vastuvõtuvõimekuse suurendamine läbi maapealse infrastruktuuri parendamise ning kaikohtade loomise.

Tulemus:

Projekti elluviimisel suurendatakse külastajate arvu ning tagatakse parem klientide teenindamine, ning selle kaudu tõstetakse rahvusvahelist konkurentsivõimet rahvusvahelises väikesadamate võrgustikus. Projekti tulemusena on Pärnu Jahtklubi väikesadamal võimekus tagada külalistele lisaks tavapärasele sadamateenustele ka kvaliteetne tehniline teenindamine.

Toetuse summa:

199549,95

ANTUD MEEDET TOETATAKSE EUROOPA REGIONAALARENGU FONDIST