Ettevalmistused regattideks

1. Purjetamisvõistlused  

Kui riiklikud piirangud peaks leevenduma, siis regatid toimuvad vastavalt võistluskalendrile.
Purjetamistreeningute ja võistluste läbiviimise juhend COVID-19 tingimustes

2. Jahtide kaalumine
Kõik võistlevate jahtide omanikud, kellel on soov kaaluda jahti, siis andke oma soovist teada
raiko.lehtsalu@jahtklubi.ee hiljemalt 27.04.2021.

Kui on piisav kogus soovijaid, siis Jahtklubi rendib mai kuus lühikeseks perioodiks tõstekraanale kaalu ja iga võistleva jahi omanik saab oma jahi üle kaaluda. Täpse graafiku saame kokku leppida kui on teada kindlad soovijad.

Iga jahiomanik vastutab ise andmete õigsuse eest. Jaht peab olema kaalumiseks viidud mõõtmistrimmi vastavalt Eesti Jahtklubide Liidu juhendile.

Kellel kaalumist ei ole vaja, saavad tellida muudatusteta mõõdukirjad vastavalt tähtaegadele.


3. Mõõdukirjade tellimine
Mõõdukirju saab tellida EJL kodulehel - https://www.puri.ee/moodukirjad/

Peame kinni tähtaegadest, et mitte ülekoormata mõõtjaid viimasel hetkel!