Jahtide kaalumine

Kõik võistlevate jahtide omanikud, kellel on soov kaaluda jahti, siis andke oma soovist teada raiko.lehtsalu@jahtklubi.ee hiljemalt 22.04.2020.

Kui on piisav kogus soovijaid, siis Jahtklubi rendib mai kuus lühikeseks perioodiks tõstekraanale kaalu ja iga võistleva jahi omanik saab oma jahi üle kaaluda. Täpse graafiku saame kokku leppida kui on teada kindlad soovijad.

Iga jahiomanik vastutab ise andmete õigsuse eest. Jaht peab olema kaalumiseks viidud mõõtmistrimmi vastavalt Eesti Jahtklubide Liidu juhendile.

Kui riiklikud piirangud peaks leevenduma, siis regatid toimuvad vastavalt võistluskalendrile. Mai kuu lõpuni kehtivad Kesknädalaringidel 2019. aasta või TEST ORC Club mõõdukirjad. Alates 03.06 peetavast Kesknädala ringist kasutatakse 2020. aasta mõõdukirju ja varasemate etappide tulemused arvestatakse 2020. aasta mõõdukirjade alusel ümber.

Seega kõigil on võimalus mõõdukirju tellides täpsustada oma jahi kaal peale kaalumist mai kuus. Peale seda väljastatakse ORC Club mõõdukiri. Kellel kaalumist ei ole vaja, saavad tellida muudatusteta mõõdukirjad vastavalt tähtaegadele.

Kui on kaalumise teemal küsimusi, siis võib suhelda otse karlhannestagu@gmail.com


Mõõdukirjade tellimisest loe veel SIIT